contactsЦентралното склано светилище „Баджалията” и северното светилище до с. Войново са обекти с изградена туристическа инфраструктура.

           Достъпът е подсигурен чрез асфалтирани и добре поддържани пътища, които достигат до подножието на скалните храмове. Подстъпът към паметниците и самите паметници са обозначени с табели на български и англииски език, допълнени с карти и планове. За прятния престой на любителите на културният туризъм са изградени паркинги, беседки, екопътеки и обезопасени стълбища до „недостъпните” олтари. Също така са подготвени  дипляни и албуми на български и англииски език.


 


           Този сайт е изготвен с любезното съдействие на проф.д.и.н. Георги Атанасов по програма ФАР- Трансгранично сътрудничество Съвместен фонд за малки проекти България-Румъния проект "Религиозните паметници на Добруджа: идентификация и легитимиране" и ЕТ "Възход - Георги Марков" - гр. Силистра
           Сайтът е разработен с цел да популязира тази местност с методите на информационните технологи.
Страницата е изработена от Георги Марков ученик в ПМГ "Св. Климент Охридски", гр. Силистра
под ръководството на инж. Галина Пенева.Ако искате да научите нещо повече за скалните манастири свържете се с нас !
museumsilistra@abv.bg
strelkovo@silistra.eu

Исторически Музей гр. Силистра: 086/ 822 054

separator