СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ "КИРИНДЖИКА"

 

            На 2,5 км южно от “Баджалията” върху десния бряг на р. Табан е разположена голяма естествена пещера наречена “Киринджика”.

kirinjika

Под внушителен скален навес в основата на карстов венец се намира обширно помещение с размери около 9 х 7 х 4,5 м. На 1,05 м над пода в източната половина старателно е оформена правоъгълна площадка с размери 4, 10 х 2, 80 м . Ориентирана е по посоките на света, като дългата страна е по посока север – юг с отклонение от 120 на изток. Край западната периферия е врязан жлеб с ширина 0,24 м и дълбочина 0,08 см. В центъра и северозападната част на площадката се забелязват петна, измазани с жълта глина, които са силно опалени.
           В дясно от площадката, в подножието на източната стена на скалния венец старателно е изсечена полукръгла, арковидно оформена в долния край ниша-олтар с ширина 2, 30 м, дълбочина 1,30 м и височина 1, 85 м. Ориентиран е на изток с малко отклонение около 10 отклонение на север
Вдясно над олтара на ръба на скалния венец започва трета скална структура от самия връх на платото (обр. ). По дълга тясна наклонена галерия 0,90 х ,80 м с дължина 6, 50 м се достига до вертикална шахта с дълбочина 5,50 м. Тя се спуска в естествен пещерен лабиринт, където най-обширната и подходяща за обитаване е югозападна част. Тук се намира широк отвор с поглед към сухоречието, а до него върху северната стена старателно е изсечена малка аркирана ниша-олтар с размери 0,40 х 0, 18 х 0,48 м.
           В подножието на скалния венец над брега на сухоречието е регистриран културен пласт, наситен с керамика, която подобно на Баджалията се датира между VІІ-V в. пр. Хр. до ІІІ – ІV в. сл. Хр.
     

 

separator