СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ ДО С. КУТЛОВИЦА

 

           

kutlovica

      
          
 На 3 км южно от Киринджика и 1,5 км източно от с. Кутловица е  регистрирано най-южното скално светилище по  р. Табан. Върху десния бряг на сухоречието се издига внушителена естествена  скална арка (мост) с отвор 5,5 х 2,4 м.  Носообразната скала над него с размери около 18 х 8 м е подравнена чрез изсичане като в източния край са вдълбани една до друга две ями. Едната е овална с размери 0,40 х 0,28 х 0,50 м, а втората е коритообразна с размери 1,40 х 1,00 х 0,60 м. На около 25 м южно от арката има естествена скална кухина, която е дооформена под форма на елепсовиден в поглед и полуелепсовиден в план олтар с размери 7,60 х 9,10  х 310 м. Ориентиран е на изток  с отколонение около 12 градуса на север. Подобно на останалите светилища и тук в подножието на скалите е открита тракийска и антична керамика, но за разлика от „Баджалията” и „Киринджика” тук фрагменните са малко и липсва дълбок културен хоризонт.

 

separator