СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ ДО С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

            Намира се на около 3 км. северно от „Баджалията” и както останалите три е разположено на десния бряг на сухоречието Табан. Много атрактивна природна структура наумяваща средновековен скален замък е пригодена за светилище. За целта пет естествени скални кухини по фасадата на скалния венец са дооформени чрез изсичане като култови ниши.

 

levski

separator