СКАЛНА КУЛТОВА ЯМА

 

            Намира се на 150 м североизточно от Баджалията и е разположена над малка пещера. От входа на пещерата по изсечени в скалата стъпала се достига до неголяма скална площадка, която е допълнително заравнена. Върху нея, точно над пещерата е изсечена  скална яма с правоъгълно гърло с размери 1,25 х 1,00 м. pitОриентирана е по посоките на света, като по-дългата страна е ориентирана север – юг с отклонение 100 на изток. Стените към дъното са наклонени, а самото то е на дълбочина 1,20 м с размери 0,95 х 0,75. На 5 м югоизточно от ямата има четири по-малки ями, в които навярно е била закотвена дървена конструкция.
          В подножието на скалния венец е регистрирано старателно изсичане на площадка, но изглежда строителните работи не са завършени. В плиткия културен хоризонт около ямата са намерени фибула, апликация и украса от колчан за лък. Можем да приемем хипотезата, че тя е символично изражение на подземното жилище /пещерата Когайон/, което Залмоксис градил, докато проповядвал в андреона. Там прекарал 4 години и така доказал своето безсмъртие.

pit

          От текстовете на древните автори обаче оставя впечатлението, че пещерата “Кодайон” е отдалечена от  андреона и недостъпна както за обикновените траки, така и за избраните от кръга на просветените мъже в андреона. Затова на скалната яма източно от “Баджалията” евентуално може да се гледа като на символичен или действителен гроб, на първожрец или на пратеник, ритуално умъртвен пред олтара на светилището. По-вероятно обаче тя да спада към гробниците – осуарии, в които са полагани култови предмети и които по правило са в близост до скалните светилища.

 

separator